Woord van de voorzitter


Beste bezoeker,

Rotary Club Wetteren is een club met geschiedenis. Reeds gedurende 35 jaar heeft elk van onze leden zich ingespannen ‘ten dienste van’ zowel lokale initiatieven als projecten over de landsgrenzen heen. Het is dan ook met trots dat ik het vertrouwen en het mandaat van onze leden heb aanvaard om de club 1 jaar lang te leiden. Ik zal dan ook samen met het comité en de commissies, de bijzondere ‘legacy’ van onze club enthousiast verderzetten. Ik ben dan ook dankbaar en respectvol naar de vroegere comités en commissie-voorzitters omwille van hun energie en tijd die ze toegewijd hebben gespendeerd om via sociale acties de levensomstandigheden rondom ons te verbeteren. Dit is immers wat ons verbindt: "Service Above Self”.
Lees meer

RIA

Voor het beheer van al onze activiteiten kunnen onze leden terecht op RIA door hier te klikken. 
Sociale projecten

Rotary Wetteren heeft een lange traditie in het organiseren van succesvolle activiteiten om geld in het laatje te brengen voor het financieren en subsidiëren van sociale projecten. Er wordt ook veel werk gemaakt van het identificeren en selecteren van de projecten waar het verzamelde geld naartoe vloeit. We steunen zowel lokale, nationale als internationale initiatieven. We streven naar het ondersteunen van duurzame en structurele projecten die het verschil maken voor de betrokkenen, met sterke betrokkenheid en engagement van een of meerdere clubleden. Zo kunnen we controleren en garanderen dat het geld wel degelijk goed wordt besteed. Alle gesteunde projecten van de voorbije 30 jaar opsommen zou ons te ver leiden. Enkele recente voorbeelden zijn het Katrol-project in Wetteren, het honingproject in Ethiopië, en de ondersteuning van het Katako Kombe ziekenhuis in Congo. Meer informatie hierover is beschikbaar onder het tabblad ‘Sociale projecten’ van deze website.