Over ons

Pierre Dauwe, stichtend lid Fifty-One Waterloo en Robert Gekiere, stichtend lid en PP Junior Chamber International Wetteren, waren ruim 20 jaar geleden beiden bezeten door een blijkbaar identieke drang. Bij een eerste toevallige ontmoeting, werd onmiddellijk beslist een nieuwe serviceclub - liefst een Rotaryclub - op te richten.

Binnen de kortste keren werd het gezelschap uitgebreid met Jacques De Backer, Hendrik Heyndrickx, Dany Braeckman, Wily Veramme en Eugène De Witte. Na consultatie van de toenmalige districtsgouverneur Marcel Van Houtryve, werd de club in wording begeleid door een tweetal leden van Rc Gent-Zuid, die als peterclub fungeerde. Na verkenning van het terrein kon Rc Wetteren spoedig een lijst van 22 eerbare en dynamische leden voorleggen. De stichtingsvergadering vond plaats op 23 maart 1984, de officiële erkenning kwam op 18 juni 1984 en de Charteroverhandiging had plaats op 11 mei 1985 onder het gouverneurschap van Jean Mayence. Na de academische zitting in het College van Melle werd feest gevierd in het Kasteel van Laarne.

Gaandeweg werd de club uitgebreid tot de huidige 48 leden die, gesterkt door onderling vertrouwen, eerbied voor elkaars mening en ongeveinsde vriendschap, een oor en een hart hebben voor de kansarmen en de hulpzoekenden van onze maatschappij.