Mission statement: Wie we zijn en waar we voor staan

Rotary Wetteren is een Vlaamse Rotaryclub waarvan de leden wonen of werken in een brede regio rond Wetteren. Het Nederlands is onze omgangstaal.
We zijn verscheiden qua achtergrond, opleiding, professionele ervaring, netwerken, hobby’s en interesses. Dit ervaren we als een grote rijkdom en meerwaarde.

Vriendschap is wat ons bindt. We steunen elkaar en vinden het aangenaam om elkaar regelmatig te ontmoeten. We zijn ook een bruisende club die veel activiteiten organiseert, vaak met onze partners en familie. Daarbij houden we het graag gezellig – en ook het Bourgondische is nooit veraf…

We zijn open van geest, luisterbereid en dienstbaar binnen de club. We zijn ondernemend van aard en werken als een hecht team samen om van onze fundraisingactiviteiten een succes te maken.

Onze dienstbaarheid vertaalt zich immers ook in een gezamenlijk maatschappelijk engagement, door het steunen van tal van sociale projecten voor kwetsbare mensen in Wetteren, in de regio en in het buitenland. Wij zijn bekommerd om sociale cohesie en maatschappelijke vooruitgang.

Onze inzet voor deze projecten en voor onze club is belangeloos. Integriteit en oprechtheid vinden we heel belangrijk. Bij onze beslissingen primeert het algemeen belang en het bereiken van consensus.

We hebben als club ook een internationale blik. Wij zijn loyaal aan de principes en het werkingskader van de internationale Rotarybeweging en werken mee aan de activiteiten van Rotary District 1620. Zo dragen wij ook ons steentje bij aan de oplossing van wereldwijde maatschappelijke problemen.