Woord van de voorzitter

Beste bezoeker,

Rotary Club Wetteren is een leuke en dynamische Club.

Onze Club werd gesticht in 1984 en telt heden 44 leden. Wij zijn een hechte vriendenclub en vinden inspiratie in het ondersteunen van goede doelen op lokaal, regionaal en internationaal vlak.

Deze ondersteuning gaat over meer dan het uitschrijven van een cheque. Even belangrijk zijn een portie vriendschap, advies, kennisoverdracht, aangepaste hulp, geven om mensen die onze hulp kunnen gebruiken, of eenvoudig er gewoon zijn.

Om deze ondersteuning te kunnen bewerkstelligen organiseren wij elk jaar onze fundraising activiteit namelijk het wijnweekend. Dit zal dit jaar voor de 26ste keer georganiseerd worden op 8 en 9 oktober.

De inzet van al onze Clubleden en partners is daarbij een grote troef. Al onze leden zijn zeer enthousiast om daaraan mee te werken en hopen jullie te kunnen verleiden wijn te kopen om onze sociale acties te steunen. De volledige opbrengst wordt integraal besteed aan sociale doelen.

De mensheid dienen is het thema van dit jaar. Het is onze menselijkheid, en al de mogelijkheden daarin, dat onze Club zo mooi maakt.

Marc P. Verleyen
Voorzitter Rotary Club Wetteren 2016-2017