Woord van de voorzitter

Beste Bezoeker,

Rotary Club Wetteren is een club met geschiedenis. Reeds gedurende 35 jaar hebben elk van onze leden zich ingespannen ‘ten dienste van’ zowel lokale initiatieven als projecten over de landsgrenzen heen.

Het is dan ook met trots dat ik het vertrouwen en het mandaat van onze leden heb aanvaard om de club 1 jaar lang te leiden. Ik zal dan ook samen met het comité en de commissies, de bijzondere ‘legacy’ van onze club enthousiast verderzetten. Ik ben dan ook dankbaar en respectvol naar de vroegere comités en commissie-voorzitters omwille van hun energie en tijd die ze toegewijd hebben gespendeerd om via sociale acties de levensomstandigheden rondom ons te verbeteren. Dit is immers wat ons verbindt: "Service Above Self”. Voor het komend jaar denken we een evenwichtig team samengesteld te hebben die via de verschillende actieterreinen onze dienstverlening aan de gemeenschap zullen tot uiting brengen. We zullen ons voornamelijk richten op het lokale aspect, ook in onze regionale en internationale initiatieven. Tevens zullen we trachten de verjonging en rotatie van leden in de verschillende commissies te realiseren om zo een breed draagvlak en ruimere hefboom van het Rotary wiel en gedachte te realiseren. Dit alles binnen een middellange termijn visie met o.a. de inkomende voorzitter(s).

We kijken tot slot dan ook uit om samen met de commissies en in overleg met het comité onze missie verder kracht bij te zetten met inzet voor de zwakkeren in onze samenleving. Daarbij is ieder lid van onze club cruciaal om zo samen onze missie op vele manieren via zinvolle acties voor te zetten en te versterken. Ons wijnweekend, elk jaar in oktober, is dan ook één van onze voornaamste ‘moneymakers’ die het mogelijk maakt onze verschillende acties te concretiseren en in realiteit om te zetten. Ik nodig dan ook eenieder van harte uit om ons elk jaar te steunen en sluit dan ook graag af met een toast ‘ let’s build a better living world’ en ‘let’s connect the World’.

Tristan Dhondt

Voorzitter RC Wetteren 2019-2020