Recente internationale projecten

-        End Polio Now (www.endpolio.org).
Rotary Wetteren draagt elk jaar zijn steentje bij tot het wereldwijde project van de  Rotary Foundation om polio (kinderverlammning) definitief uit te roeien.

-        BEETH.
Rotary Wetteren zet in samenwerking met diverse partners in Vlaanderen en Ethiopië een project op waardoor arme boeren hun honingopbrengst aanzienlijk kunnen verhogen. Er worden nieuwe bijenkasten gebruikt op basis van plaatselijk beschikbaar materiaal en de lokale boeren krijgen opleiding om die bijenkasten goed te gebruiken.

-        Nepal Orthopedic Hospital (www.noh.org.np)
In het verleden verleende Rotary Wetteren reeds verschillende malen steun aan dit ziekenhuis, dat mede werd uitgebouwd met de steun van Vlaamse dokters, die nog steeds ter plekke operaties uitvoeren. Naar aanleiding van de zware aardbeving in Nepal werd dit ziekenhuis omgevormd tot een noodziekenhuis voor de zwaar getroffen bevolking in de streek en werd door Rotary Wetteren extra steun verleend.

-        Bridges to prosperity (bridgestoprosperity.org).
Rotary Wetteren draagt bij tot de constructie van drie voetgangersbruggen over diepe valleien in Rwanda. Dankzij deze bruggen wordt de isolatie van arme dorpsgemeenschappen doorbroken. De bewoners krijgen daardoor betere toegang tot onderwijs, tot gezondheidszorg en om voedsel te kopen of verkopen.

-        Katake Kombo (www.katako-kombe.be)
In dit ziekenhuis in een uiterst afgelegen gebied van Congo (ten noorden van Oost-Kasai) offeren topdokters en chirurgen uit het Wetterse verschillende weken per jaar hun vakantie op om ter plekke non-stop operaties uit te voeren en de lokale dokters en verpleegkundigen op te leiden om de meest frequente chirurgische ingrepen te kunnen uitvoeren. Sommige patiënten en hun families doen er vele dagen te voet over om het ziekenhuis te bereiken.

-        Incofin (www.incofin.com)
Rotary Wetteren belegt financiële reserves via Incofin. Dat geldt wordt aangewend voor het financieren van micro-kredieten in verschillende ontwikkelingslanden (zoals Haïti) waardoor arme kleine zelfstandigen gemakkelijker een zaak of handel kunnen starten, een hoger inkomen kunnen verwerven en zo ook bijdragen tot de economische groei in hun land.