Recente lokale projecten

 • De Katrol Wetteren (www.cawoostvlaanderen.be/sites/cawoostvlaanderen/files/de_katrol.docx). 
  Reeds vijf jaar is Rotary Wetteren de drijvende kracht achter een belangrijk structureel project voor naschoolse begeleiding van kansarme kinderen uit kwetsbare gezinnen in Wetteren.
  De ondersteuning van deze kinderen gebeurt door studenten (o.a. uit de lerarenopleiding) die intensief en professioneel begeleid worden door een ankerfiguur.
  Het project werd gemodelleerd op de Katrol Oostende (www.dekatrol.org).
  Dit initiatief loopt in samenwerking met CAW Wetteren en verschillende hogescholen.
  Ook de Gemeente Wetteren en privé-sponsors ondersteunen dit project, waarbij jaarlijks vele tientallen schoolkinderen extra ondersteuning krijgen en zo meer kansen krijgen voor hun verdere ontwikkeling.
 • Habbekrats
  Rotary geeft substantiële financiële steun aan Habbekrats Wetteren (www.habbekrats.be > wetteren).
  Habbekrats biedt zinvolle vrijetijdsbesteding en hulpverlening aan jongeren die op straat rondhangen.
  Sedert 2016 beschikt Habbekrats over een nieuw pand, De Loft, dat de werking integreert in de wijk Overbeke.
  Jongeren vanaf 8 jaar kunnen er terecht voor warmte, vriendschap, avontuur en hulp.
 • De sociale kruidenier
  Rotary Wetteren geeft diverse vormen van financiële en materiële steun aan de Sociale kruidenier Wetteren zodat personen en families die tijdelijk of permanent in financiële problemen zitten, toch over voldoende voedingsmiddelen beschikken.
 • AED - reanimatie  toestellen voor scholen in Wetteren en omgeving

Rotary Wetteren schonk aan 4 grote scholen (Mariagaard, St Jozef Instituut, MFC Kwatrecht en College Melle)  een echt reanimatietoestel alsook  een oefentoestel, zodat zowel  de leerkrachten als  de honderden leerlingen, les kunnen krijgen over basis reanimatie én het gebruik  van een AED (Automated External Defibrillator).  
Erbovenop werden Rode Kruis opleidingen betaald, ten einde het certificaat 'hartveilige school'  te kunnen behalen.

 • Fonds voor kansarme kinderen. 
  Rotary Wetteren heeft een fonds opgericht dat ondersteuning biedt aan kinderen uit kansarme gezinnen die het moeilijk hebben om schoolrekeningen te betalen of bepaalde schoolgebonden uitgaven te doen. De ondersteuning gebeurt op een discrete wijze, in overleg met schooldirectie en leerkrachten.
 • Kinderkankerfonds
  Rotary Wetteren ondersteunt al vele jaren het Kinderkankerfonds van het UZ Leuven (www.uzleuven.be/kinderkankerfonds ), waar jonge kankerpatiëntjes via muziektherapie stimulansen krijgen om hun ziekte te helpen overwinnen.
  Sinds 2015 wordt ook het Kinderkankerfonds van de UZ Gent ondersteund (www.uzgent.be/nl/zorgaanbod/.../PHO/.../VZW-Kinderkankerfonds.aspx ).
 • Mensen met een beperking.
  Rotary Wetteren ondersteunt in Wetteren en bredere omgeving verschillende organisaties die werken voor en met mensen met een beperking (initiatieven beschermd wonen, dagcentra, sportclubs, transport, …). Het gaat vaak om de steun voor de aankoop van materiaal.
 • Pesten op school
  Reeds verschillende jaren krijgen scholen in Wetteren ondersteuning van Rotary Wetteren voor het organiseren van sensibiliseringsactiviteiten om het pesten van kinderen tegen te gaan.
  Dit gebeurt in samenwerking met de vzw ‘School zonder Pesten’ (www.schoolzonderpesten.be ) die ludieke en tegelijk zeer educatieve animaties ten tonele voert.

 • Bobtail
  Een veilig belevingsinitiatief i.s.m. de campagne BOBTAIL & ROTARY Wetteren waarbij niet alcoholische dranken worden gepromoot in een sfeervol kleedje zodat diegene die de verantwoordelijkheid neemt om BOB te zijn op feestjes en fuiven ook in de feestvreugde kan delen met bvb. zijn alcoholvrije Gin & Tonic …. ENJOY SAFE, LIVE HAPPY !